Comunicate

Va punem la dispozitie ultimele stiri si informatii referitoare la compania noastra.

ANUNȚ DE PRESĂ
Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Finalizarea proiectului de investiții
„Dezvoltarea activității SC SIGMA TEAM TEHNOLOGY SRL.”
Cod SMIS 138636
- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

S.C. SIGMA TEAM TEHNOLOGY S.R.L., cu sediul în Comuna Bradu, Sat Geamăna, str. Tăbăcăriei, nr. 16, jud. Argeș, România, și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 09.07.2021 contractul de finanțare nr. 6995/09.07.2021, în valoare totală de 8.550.600,95 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pe piața regionala și națională a sectorului manufacturare de echipamente de manipulat și ridicat pentru sectorul automotive, prin realizarea de investiții pentru modernizarea si dezvoltarea întreprinderii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Achiziționarea unor echipamente și active software moderne
  2. Dezvoltarea întreprinderii prin implementare unor sisteme de certificare și derularea unor activități de internaționalizare
  3. Implementarea de masuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător si pentru asigurarea egalității de șanse

Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente performante, eficiente energetic, pentru extinderea activității, participarea la un târg internațional, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea echipamentelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în crearea a unui loc de muncă pentru persoane defavorizate și menținerea lui pe perioada de durabilitate. Astfel, proiectul contribuie la: creșterea numărului de salariați în zonă, reducerea numărului de șomeri, creșterea gradului de bunăstare a cetățenilor și dezvoltarea economică.

Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada de 02.03.2020-31.12.2023, în Comuna Bradu, Sat Geamăna, str. Tăbăcăriei, nr. 16, Argeș, România.

Valoarea totală a proiectului este de 8.550.600,95 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 4.467.959,15 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.797.765,28 lei și Bugetul Naţional – 670.193,87 lei.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *