Instalatii de ridicat Sigma-Montaj macarale deplasabile pe cai cu șine de rulare, Sn ≤ 50 t;

-Montaj macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare, Sn ≤ 50 t


Reparare, întreținere și revizie:

 

 

-Macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare cu sarcină max. 200 t;

 

 

-Macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare cu sarcină max. 240 t;-Macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare, Sn ≤ 80 t;

 

-Macarale de construcție specială, Sn ≤ 200 t


Montare, reparare, întreținere și revizie:

-Elevatoare pentru vehicule, Sn ≤ 15 t;

-Stivuitoare autopropulsate, Sn ≤ 30 t;

-Translatoare stivuitoare, Sn ≤ 10 t.

Montare platforma autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale avand Sn≤5t.