Instalatii de ridicat Sigma

Proiectare, execuție, montaj și autorizare ISCIR instalații de ridicat (poduri rulante monogrindă/bigrindă și macarale cu braț pivotant/portal) dotate cu electropalane cu lanț/cablu, palane manuale și pneumatice.

Montaj macarale deplasabile pe cai cu șine de rulare, Sn ≤ 50 t;
Montaj macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare, Sn ≤ 50 t.

Reparare, întreținere și revizie:
-Macarale deplasabile pe căi fără șine de rulare cu sarcină max. 200 t;
-Macarale deplasabile pe căi cu șine de rulare cu sarcină max. 240 t;
-Macarale cu braț și/sau platformă rotitoare care lucrează la punct fix sau deplasabile pe căi cu șine de rulare, Sn ≤ 80 t;
-Macarale de construcție specială, Sn ≤ 200 t

-Montare, reparare, întreținere și revizie:
• Elevatoare pentru vehicule, Sn ≤ 15 t;
• Stivuitoare autopropulsate, Sn ≤ 30 t;
• Translatoare stivuitoare, Sn ≤ 10 t.

-Montare platforma autoridicatoare deplasabile/nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale avand Sn≤5t.

Macara pivotanta

Macara monogrinda

Elevator auto

Electropalan

Dispozitiv metalic de acrosare