Proiectare 2D/3D- Executare studiu și design mecanic al oricărei necesități tehnice precum și transpunere din 3D în plan 2D în vederea execuției;

 

- Analize dimensionale precum și eficientizarea realizări unui produs;

 

- Calcul eforturi de încărcare de tracțiune de compresiune, momente ale acestora;


- Emitere rapoarte de calcul precum și fișe de analiză a unui produs;

 

- Realizare animații ale funcționării dispozitivelor sau ansamblelor de elemente într-o anumită etapă sau la finalul execuției;

 

- Analizare riscuri atât din punct de vedere al exploatării cât și din punct de vedere al mentenanței;
Cuantificare indicele de ergonomie.